12/04/2018

Resultaten Health Checks HWV-leden door FysioTotaal.

We hadden 22 maart jl., 10 Health Checks beschikbaar gesteld voor de vereniging.

Deze dag bleken 5 mensen geveld te zijn door de griep of waren om andere redenen afwezig. Eén persoon was zo slim om een ander die zich niet had opgegeven, maar wel graag wilde deelnemen te informeren en die had een leeg gekomen plek ingenomen. Tijdens deze dag zijn er geen bijzonderheden uitgekomen.

Op 3 april hadden we de andere 10 Health Checks en aangezien de vele afmeldingen van 22 maart hebben we de afwezigen de kans gegeven om ook te komen op deze middag / avond voor alsnog hun testen. 4 personen konden hiervan gebruik maken. Dus 3 april hebben we in totaal 14 HWVérs getest.

Tijdens deze testdag bleek met name de bloeddrukwaarde toch een punt om iemand herhaaldelijk nog even terug te laten komen voor een paar meer metingen en hiermee een beter beeld te krijgen om nadien mogelijk alsnog advies te geven contact op te nemen met de huisarts en/of om zo door te gaan. Verder kwam ook het foutief trainen, in de verkeerde hartslagzones, naar voren en daarmee onvoldoende vooruitgang boekende bij zijn eigen trainingen. Een vervolg Conconi test zal hierover specifiekere informatie geven samen met een individueel trainingsprogramma.

Het was weer erg leuk om te doen en om te zien hoe de meeste deelnemers hun eerdere test gegevens hadden bewaard en ook meegenomen om te kunnen vergelijken met eerdere testen. Ook waren er dit keer 3 personen bij die de testen 3 jaar geleden hadden afgenomen en zij lieten 3 jaar later nagenoeg dezelfde keurige waarden zien. Dit is natuurlijk fantastisch, immers het lichaam wil vanzelf ouder worden en vaak ook wat terug gaan in presteren.

Mocht iemand buiten de sponsor aanbieding om ook een dergelijke fysieke test willen ondergaan dan kan dit gewoon worden afgesproken op basis van hun eigen aanvullende verzekering en zijn er ook geen extra kosten aan verbonden. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met FysioTotaal: 0523-281617